נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית - 197008
Inserted by:   Michal Gottlieb - 4191  - mathedu@tx   :מוזמן ב

Room A-919     הרצאה

Lecturer:  איימי נוביק-כהן      Time: 10:30 - 12:30

View course timetable     View description